Deelgemeente BOUTERSEM

  
    Boutersem            Butsel

Nadat de Graven van Leuven hier in een weide of ‘sale’ of op een vochtige laagte of ‘sâl’ aan een kleine heuvel of ‘buts’ (vandaar waarschijnlijk de naam Butsel), een versterking hadden opgericht hebben zij die burcht geschonken aan één van hun verwanten die hen hadden bijgestaan bij de verovering van het graafschap Brunengeruz.  Die burcht lag aan het kruispunt van de Romeinse weg van Tienen naar Leuven.  Gelegen nabij de Velpe vormde zij de laatste wachtpost vóór de hoofdplaats van het graafschap.  De burcht werd samen met de nabijgelegen nederzettingen en met het deel van Vertrijk dat gelegen was aan de linkeroever van de Velpe,  weggeschonken.

Dit gebied kreeg de benaming ‘Baltersem, ofwel naar de bezitter op het ogenblik van de verovering, namelijk prins-bisschop Balderik van Luik, maar meer waarschijnlijk naar graaf Lambrecht II BALDERIK, zoon van Lambrecht I, die regeerde van 1040 tot 1063.

Alleen Boutersem met Hoogbutsel had een ‘allodiale status’, hetgeen wil zeggen dat de heer er het volledige eigendomsrecht bezat.  De rest van de huidige gemeente Boutersem werd in verschillende lenen of onderlenen gehouden van de hertogen van Brabant.  De ‘Baltersem's’ waren dus een stuk beter gegoed dan de andere dorpsheren die zich met een ‘feodum’ of leengoed moesten tevreden stellen.

        
Kerk van Boutersem                                            Kerk van Butsel

Enkele cijfers:

31/12

OPPERVLAKTE

AANTAL GEZINNEN

TOTAAL INWONERS

2001

534 HA

840

2.212

2011

997

2.569

2013

1.019

2.660

2014

1.051

2.714

 

    

Velpeleven interactief