Algemene vergadering

Jaarlijks wordt er een Algemene Vergadering gehouden, soms binnen de gemeente Boutersem, maar zeer vaak erbuiten.

‘De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.  Zij moet tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen en de begroting en van het beleid van de bestuurders, en dit de laatste zondag van de maand maart.  Indien de laatste zondag van de maand maart een feestdag is wordt de Algemene Vergadering gehouden op de eerstvolgende zondag”.

Deze tekst staat in de statuten, gepubliceerd in 2007 in het Belgisch staatsblad.

Tijdens deze vergadering wordt telkens ook een overzicht gegeven van het voorbije werkjaar, wordt het voorlopige programma van het komende werkjaar toegelicht en worden diverse aspecten die betrekking hebben op de activiteiten en werking van de vereniging besproken.  Tevens worden daar de bestuurders benoemd en eventueel ontslagen.

Meestal wordt deze vergadering voorafgegaan door een bezoek aan een of andere bezienswaardigheid of toeristische attractie en wordt ze besloten met een diner en gezellig samenzijn.

De uitnodiging wordt in het tijdschrift ‘Velpeleven’ gepubliceerd.  Omwille van organisatorische redenen is vooraf inschrijven verplicht.

Velpeleven interactief