Deelgemeente  WILLEBRINGEN

        

 

                                  

Willenbringe’, ‘Willibrinca’, ‘Willenbringe’, ‘Willenbringhen’ … waren vroegere benamingen van Willebringen.  De naam zou verwijzen naar een persoonsnaam, Willebrand of Willebrecht.

De naam Honsem – eerder o.a. ‘Hundeshem’ zou verwijzen naar ‘de woning van Hundo’.

Willebringen en Honsem vormden eveneens kerkelijke goederen die in het bezit kwamen van de abdij van Villers en van de abdij van Park te Heverlee.  De goederen van laatstgenoemde abdij werden door de hertog van Brabant in onderleen gegeven aan de monniken van de abdij van Vlierbeek.

De bezittingen van de abdij van Villers waren in 1197 in handen van Hendrik, meier (of opzichter van een Landhoeve) van Willebringen.

In 1353 werd Willebringen door de Hertog volledig verpacht als ‘warande’ of jachtterrein.

Enkele cijfers:

31/12

OPPERVLAKTE

AANTAL GEZINNEN

TOTAAL INWONERS

2001

533 HA

213

592

2011

220

567

2013

223

551

2014

221

546

Velpeleven interactief