Tijdschriften

Om al die activiteiten tijdig aan te kondigen aan de leden en om hen allerlei wetenswaardigheden te melden, geeft “Velpeleven” een tijdschrift uit dat viermaal per jaar verschijnt.

Het bevat naast informatie over het bestuur en de uitnodigingen voor diverse activiteiten ook verslagen van voorbije activiteiten en diverse artikels die betrekking hebben op de ruime, eerder vermelde facetten.
Op de laatste binnenbladzijde kan je de beschikbare publicaties vinden. Op de laatste buitenbladzijde staat een beknopt overzicht van de geplande activiteiten tijdens de komende maanden, met verwijzing naar de bladzijde in het tijdschrift waarin je meer specifieke informatie over elke activiteit vindt. Dit activiteitenschema wordt uiteraard continu aangevuld.
Velpeleven interactief