Heruitgave ‘ Geschiedenis van Boutersem’ van Victor Brams.

VOORINTEKENING ! ! !

 

De Heemkundige Kring Velpeleven heeft het genoegen u de heruitgave van het boek “De geschiedenis van Boutersem” aan te kondigen.

Victor Brams zaliger heeft ons inderdaad een schat aan informatie nagelaten.

Victor Brams

 De inhoud van het werk is uiteraard niet fundamenteel veranderd.  Maar de huidige mogelijkheden inzake lay-out en illustratie boden nieuwe mogelijkheden.  Ook werden de zinsconstructies her en der vereenvoudigd en werd de inhoudstafel zodanig uitgebreid dat opzoekingen makkelijker en doeltreffender kunnen gebeuren.

Het nieuwe ingebonden boek zal 359 blz. tekst en illustraties bevatten op Din A4-formaat (degelijk papier 100 gr.).

Bij voorintekening kost het boek 16 €.  Bij voorintekening dient het vereiste bedrag op 20/06/2018 op de bankrekening van Velpeleven BE26 7343 9907 9429 te staan, met vermelding ‘Geschiedenis Boutersem’

Wie buiten Boutersem woont en het boek niet afhaalt dient ook 8 € verzendingskosten vooraf te betalen (dus 24 €).

Er zal u later medegedeeld worden hoe u het boek kan bekomen als u in Boutersem woont.  Ofwel zal u het kunnen afhalen, ofwel wordt het afgeleverd op het adres van de betalende rekening, tenzij anders gevraagd.

Nadien zal het boek 18 € kosten (excl. verzendingskosten: + 8 €).

 

Velpeleven interactief