De eerste 25 jaar toneel

1980

 

De echte start werd echter gegeven in 1980 met het stuk "In de zevende hemel".

Voor de eerste keer sedert vele jaren stonden weer mensen van eigen bodem op de planken in Boutersem.  De bomvolle zalen en het applaus dat onze toneelspelers na afloop mochten ontvangen, waren een uiting van appreciatie voor dit gelukkig initiatief en van waardering voor de geleverde prestatie.

 

De volgende spelers werkten mee aan dit geweldig succes:

André Roelants, André Vandeweyer, Brigitte Leemput, Roos Renders, Ivo Kennis, Karin Costermans, die tevens instond voor de grime, en William Vandermolen, voorzegger.

De opvoeringen vonden plaats op 29 februari te Boutersem en gastvoorstellingen werden gegeven op 14 en 15 maart voor de R.M.S. te Sint-Joris Winge.

 

1981

 

In het stuk "Wanneer trouw je met mijn echtgenote" gaat het over een psychiater Barend Minderman die gaat scheiden van zijn vrouw.  Hij heeft zelfs al een vervangster gevonden: Dolly, waarmee hij wil trouwen.  Mooie plannen dus, maar er is een tante die roet in het eten komt gooien.  Een paar andere personen maken de zaak nog ingewikkelder.  Dit werd een dolle komedie.

 

Traden toen op:

  • André Roelants als Barend Minderman: psychiater
  • Brigitte Leemput als Vera: zijn vrouw
  • Esther Leemput-Meeus als Dolly: zijn toekomstige vrouw
  • Marc Meulemans als Freek Ruysman: de verloofde van Vera
  • Simone Francois als Tante Minnie, de tante van Vera
  • André Vandeweyer als Boer ???
  • Marie-Josee Vrancks als Titia, de meid
  • Willy Vandermolen: voorzegger

Regie: Ivo Kennis

De opvoeringen vonden plaats op 27 februari in de zaal Vrijheid en Onafhankelijkheid te Boutersem, en op 14 maart in feestzaal Malendries te Kerkom, tevens werden er opvoeringen gegeven te Willebringen op 29 maart en op 4 april te Korbeek-Dijle.

 

1982

 

"Engeltje", geschreven door Westra en Drost, werd gebracht met een gewijzigde groep spelers, maar dit nam niet weg dat het een zeer hechte groep was, volledig op elkaar ingespeeld.  En, nochtans de voorbereidende fase was alles behalve gesmeerd verlopen.  Reeds na enkele weken diende een speelster vervangen te worden, maar ook de invalster had pech: ze kreeg een blindedarmontsteking.  Het toneelvirus had hen echter zo te pakken dat er zelfs verder geoefend werd aan het ziekbed in de kliniek!  Aan het ritme van drie repetities per week waren ze tenslotte toch klaar voor de grote première.

 

De volgende spelers verleenden hun medewerking :

Gonda Collard, Roos Renders, Greta De Ruyter, André Vandeweyer, Marc Meulemans, André Roelants. Georgette Willems verzorgde de grime, William Vandermolen was de voorzegger en Guido Reynaerts zorgde voor het decor en de belichting.

Er werd opgetreden in Boutersem op 27 februari in zaal Vrijheid en Onafhankelijkheid, en in Kerkom op 20 maart, tevens werd er tweemaal opgetreden in Sint-Joris Winge en verder nog eens in de voetbalkantine van Korbeek-Dijle.

 

1983

 

Met het stuk "Wie krijgt een baby" van Hans Sturm en F. Jacobstetter werd er viermaal opgetreden namelijk op 4 maart in zaal Vrijheid en Onafhankelijkheid te Boutersem en op 5 maart in zaal Harnas te Kerkom.  Gastvoorstellingen werden gegeven op 12 maart in Korbeek-Dijle en op 18 maart in Sint-Joris Winge.

 

Traden voor het voetlicht: Greta De Ruyter, Greta Cartois, Brigitte Leemput, Roos Renders, André Roelants, André Vandeweyer, Johan Renders, Marc Meulemans en Rudi Noé.

 

Werkten verder mee achter de schermen: Georgette Willems grime, Guido Reynaerts decor en verlichting, William Vandermolen voorzegger en de regie werd waargenomen door Marc Meulemans.

 

1984

 

"Lang zal hij leven" van Kris Petz werd opgevoerd in Boutersem op 25 februari om 20 uur in zaal Vrijheid en Onafhankelijkheid, maar omdat de belangstelling onverwacht groot was en de toneelliefhebbers zelfs niet allemaal binnen konden, werd er die avond besloten om op zondag 26 februari een bijkomende opvoering in te lassen.

Tevens werd er op 10 maart opgetreden te Kerkom, daarna nog tweemaal te Sint-Joris Winge.

 

 

Verleenden hun medewerking: Gerdi Vollon, André Roelants, Greta De Ruyter, Rudi Noé, Ingrid Vandepaer, Josianne Lievens, André Vandeweyer en Marc Meulemans die tevens instond voor de regie. Guido Reynaerts en Serge Langendries verzorgden het decor en de verlichting; Georgette Willems nam de grime voor haar rekening en William Vandermolen was de voorzegger.

 

De toneelgroep sloot aan bij het gewestelijk toneelverbond Tienen op 1 juni om alzo meer op de hoogte te blijven van alles wat met toneel te maken heeft.

 

1985

 

In "Bed in, Bed uit" van Dave Freeman werd er op 22 en 23 februari opgetreden te Boutersem en op 9 maart in zaal Harnas te Kerkom.  André Roelants, Greta De Ruyter, Marc Meulemans, André Vandeweyer, Jules Soetemans, Gerdi Vollon en Nancy Niclaes waren de spelers.

Maar ze acteerden de eerste dag wat schuchter omdat er een vijfkoppige jury van het provinciaal toneeltornooi van Brabant hun opvoering kwam beoordelen.  We werden gekwalificeerd in derde afdeling.

In het verslag werd vermeld dat, mits een goede regie, er zeker een tweede afdeling inzat.  Het decor was van de hand van Guido Reynaerts en Serge Langendries; Georgette Willems verzorgde de grime en William Vandermolen was de voorzegger.

 

1986

 

Met het stuk "Hymen en Amen" van Jan Poisson werd er viermaal opgetreden, namelijk op 21 en 22 februari in zaal Vrijheid en Onafhankelijkheid te Boutersem.  Tevens vond er een speciale opvoering voor Natuur en Landschap plaats in dezelfde zaal op 23 februari.  Op 8 maart deden we onze voorstelling nog eens over te Kerkom.

 

Traden voor het voetlicht Greta De Ruyter, Gerdi Vollon, Nancy Niclaes, André Vandeweyer, André Roelants en Jules Soetemans.  Er waren drie nieuwe spelers: Marie-Paule Vandecauter, Paula Meulemans en Manu De Cuyper.  Achter de schermen verzorgde Georgette Willems de grime; William Vandermolen was de voorzegger en Serge Langendries en Guido Reynaerts zorgden voor het decor.

Om tegemoet te komen aan de wens van de jury van het provinciaal toneeltornooi van Brabant werd de regie waargenomen door Marc Meulemans.

1987

 

Bij de opvoeringen van "Daar gaat de bruid" van Ray Cooney en John Chapman werd er besloten om niet meer op te treden in Kerkom daar de zaal niet meer geschikt was om toneel te spelen.  Er werd besloten om zondag 1 maart een gratis bus in te leggen van Kerkom naar Boutersem en omgekeerd.  De andere data waren 27 en 28 februari.

 

Spelers waren: Gerdy Vollon, Greta De Ruyter, André Roelants, Marc Meulemans, Jules Soetemans, Paula Meulemans, Nancy Niclaes en André Vandeweyer.  Manu De Cuyper nam de regie voor zijn rekening, Georgette Willems de grime, William Vandermolen was voorzegger, Guido Reynaerts en Serge Langendries waren verantwoordelijk voor het decor.

 

Op vrijdag 5 juni ging te Boutersem de vergadering van het gewestelijk toneelverbond Tienen door met Roger Van Moer als voorzitter.  Aanwezig waren niet minder dan 20 toneelgroepen.

 

Er werd tevens gestart met jeugdtoneel.

Een optreden vond plaats de laatste vrijdag voor de paasvakantie, in beperkte kring van ouders, familie en bestuursleden van Velpeleven.

 

1988

 

De opvoeringen van "Het nichtje uit Buenos Aires" vonden plaats op 26, 27, en 28 februari te Boutersem.  Stonden toen op de planken: André Roelants, Jules Soetemans, Marc Meulemans, Gerdy Vollon, Nancy Niclaes, Lieve Vanderlinden en André Vandeweyer.

Werkten verder mee: William Vandermolen voorzegger, Georgette Willems grime, Serge Langendries en Guido Reynaerts decor.  De regie werd verzorgd door Guido Reynaerts.

 

Voor de provinciale jury brachten onze acteurs een prachtige prestatie, die achteraf bekroond werd met het diploma van 3de afdeling.  Het jeugdtoneel werd gebracht op 8 januari.  De jongsten, ze waren met negen, brachten "De Biebelbubbels" en de oudere, met tien spelers, brachten het stuk "Moord op het Perzisch tapijt".  Datzelfde jaar, op 28 oktober brachten de miniemen "De weermachine" en de junioren "De Rode Spin".

1989

 

Huidige leden van Velpeleven startten 10 jaar geleden met een toneelgroep.  Zij waren fier zijn op dit initiatief.  Met het stuk "Maak plaats voor mevrouw" van Ray Cooney en John Chapman vierde toneelgroep Velpeleven haar tienjarig bestaan.

 

André Roelants en André Vandeweyer werden gevierd voor hun tienjarige medewerking.

De andere spelers waren Gerdi Vollon, Marc Meulemans, Jules Soetemans, Paula Meulemans, Lieve Vanderlinden, Greta De Ruyter, Anne Van Laer en Katia Van Ham.

Het noodlot sloeg echter toe, want totaal onverwachts overleed William Vandermolen die tien jaar lang onze voorzegger was.  Georgette Willems nam de grime voor haar rekening terwijl Guido Reynaerts, Manu De Cuyper en Jef Oosterlinck het decor verzorgden.  Deze laatste nam tevens de regie op zich.

 

Velpeleven leverde toen een huzarenstukje.  Drie dagen voor de première viel Gerdi Vollon ziek.  Lieve Vanderlinden wisselde haar kleinere rol met Greta De Ruyter en zelf nam ze de hoofdrol voor haar rekening.  In twee dagen tijd memoriseerde ze de hele tekst en tijdens de opvoeringen kon niemand aan het samenspel merken dat de rolverdeling gewijzigd was.  Aan Lieve kostte de inspanning wel twee slapeloze nachten en drie kilo's aan gewicht.

 

Verder bracht het jeugdtoneel opvoeringen van "Een verjaardag in zonneland" en "De vrolijke robot", tevens namen ze deel aan de jeugddag te Neerlinter.

 

1990

 

Op 18, 19 en 20 maart gingen de jaarlijkse toneelavonden door. “Klachten” van P. Coppens werd opgevoerd.    Velpeleven opende tijdelijk het grootwarenhuis BG (Bazaar Gigant).  Reeds van bij de ingang kon men duidelijk de verbazing van de gezichten van de "klanten" van de BG aflezen. Een gratis monster van een wasproduct was zo ongewoon dat velen dachten dat het weer om een of andere geldklopperij ging en het werd met veel argwaan aangenomen.  Eenmaal in de zaal waren er die meer uitkeken naar een BG-karretje dan naar een stoel, zo afgewerkt was de sfeerschepping.  De lachpartij kon beginnen.  In het programma stond dat wie niet gelachen had zijn geld kon terugkrijgen, niemand bood zich aan.  Een wereldpremière om niet te vergeten, het kwam nog niet eerder voor dat een boxer meespeelde in een toneelopvoering.  Het zal ook bij die ene prestatie blijven want "Snoepie" heeft meer aandacht en werk gevergd dan al de rest samen.  Hij nam zelfs, tot grote hilariteit, een duik in het publiek.

 

Werkten mee aan deze opvoering: Jules Soetemans, André Roelants, Ilse Degreef, André Vandeweyer, Marc Meulemans, Lieve Vanderlinden, Marie-Paule Vandecauter, Paula Meulemans, Patrik Oosterlynck en de hond Snoepie.

 

Marc Meulemans en Georgette Willems werden gevierd voor hun tienjarige medewerking.

 

Voorzegger van dienst was Manu Decuyper, grime deed Georgette Willems, het decor was van de hand van Guido Reynaerts, Roger Vansteenvoort en Jef Oosterlynck, die tevens de regie op zich nam.

 

Het jeugdtoneel trad op 1 december naar buiten met "De prinses zonder hart".

 

1991

Op 22, 23 en 24 februari stond Velpeleven op de planken met het stuk "In de kast, op de kast" geschreven door Michael Pertwee.  In de zaal zat een vijfkoppige jury te wachten om ons te beoordelen.

Het resultaat was een aanmoedigingspremie, niettegenstaande iedereen meer verwachtte.

 

De spelers waren zeer ontgoocheld. Jef Oosterlynck, die de regie waarnam, was zo boos dat hij de jury achteraf een ferme gepeperde brief schreef waarbij hij de geldsom terugstortte en zelf, uit eigen zak, het geld op de rekening van Velpeleven deponeerde.

 

De volgende spelers stonden op de planken: Ilse Degreef, Gerdi Vollon, André Roelants, André Vandeweyer, Jules Soetemans, Marc Meulemans, Wendy Decherf en Marie-Paule Vandecauter.  Voorzegger was Paula Meulemans, grime Georgette Willems, decor was van de hand van Guido Reynaerts, Roger Vansteenvoort en Jef Oosterlynck.  Guido Reynaerts werd gehuldigd voor zijn tienjarige medewerking.

1992

21, 22 en 23 februari bracht Velpeleven een meer dan geslaagde opvoering van "Het fun…erarium" geschreven door Benny Baudewijns. Met de klemtoon op ‘fun’, het Engels voor ‘lol’.  Met een dergelijke titel zullen velen wel bedenkelijk de wenkbrauwen opgetrokken hebben.  Dat soort grappen zijn we niet gewoon en vinden we meestal op het randje af.  Als we in een toneelopvoering een personage laten stotteren dan bedoelen we natuurlijk niet dat we de draak willen steken met dit spraakgebrek … .  Sleuren we er een zatte dokter bij, dan willen we niet suggereren dat alle dokters dronken aan de operatietafel staan.  Als in een goedgespeelde scène een beha en een damesslipje in het rond vliegen, dan moet men wel heel naïef zijn om te veronderstellen dat deze actrice poedelnaakt onder de lakens ligt … .  Enzovoort.

 

Waarom deze aanloop???   Een goede verstaander heeft al begrepen dat het ging om een satire die zich afspeelt in de sector begrafenisonderneming.  Als we daarbij vertellen dat we van begin tot eind, nabestaanden en heuse doodskisten op de scène plaatsten dan kan je de aard van het stuk al raden.  Luguber ... een beetje, vooral grappig, gortig-grappig ... .  De schrijver zegt zelf in zijn voorwoord: de mensen zijn slecht, maar dat ze zo slecht waren, had ik niet gedacht.  Straffe taal over een opvoering waar men langer dan gewoonlijk zal kunnen over nakaarten.

De volgende spelers beleefden de ervaring van hun leven: Marc Meulemans, Marie-Paule Vandecauter, Nancy Niclaes, Ilse Degreef, André Vandeweyer, Patrik en Kristof Oosterlynck, Gerdi Vollon, Dirk Denaegel, Josee Heymans, Greta De Ruyter, André Roelants en Jules Soetemans.  Grime Georgette Willems, decor Guido Reynaerts, Roger Vansteenvoort, Louis Swevers.  Algemene leiding Jef Oosterlynck.

 

1993

Op 5, 6 en 7 maart vonden in zaal vrijheid en onafhankelijkheid te Boutersem de opvoeringen plaats van het stuk "Nee schat, nu niet" geschreven door Ray Cooney

Hieraan werd meegewerkt door de volgende acteurs: Greta De Ruyter, Josee Heymans, Nancy Niclaes, Lieve Vanderlinden, Jules Soetemans, Gerdi Vollon, Sonja Van Roy, Marc Meulemans, André Roelants, André Vandeweyer en Jacques Niclaes.  Teksthulp was Marie-Paule Vandecauter, grimeuse Georgette Willems, decor Jef Oosterlynck, Guido Reynaerts, Roger Vansteenvoort en Louis Swevers.

Er werd een gewestvergadering toneel ingericht te Boutersem op 8 januari.

Op 29 maart werd de toneelgroep met verstomming geslagen door het overlijden van een speler die een maand ervoor nog op de planken stond, namelijk Jacques Niclaes.  Hij wou eens meespelen, het was alsof hij zijn einde voelde naderen, dat hij ging afscheid nemen van Velpeleven.  Hij heeft het op een waardige wijze gedaan!

 

1994

Met het stuk "de Groene Wreker" van Piet Rymen en Karel Van Rompay verliet Velpeleven zijn vertrouwde zaal, en verhuisde men naar de Parochiezaal van Roosbeek.

De opvoeringen vonden plaats op 4, 5 en 6 maart.

 

Om de nieuwsgierigheid van de weggebruikers te prikkelen zette de toneelkring twee ellenlange spandoeken uit met daarop "de groene wreker" als enige boodschap.  Rijkswacht, gemeentebestuur, politie en zowat iedereen vroeg zich af wat deze opvallende spandoeken wel mochten inhouden.  De nieuwsgierigheid wekken was wonderwel gelukt.  Toen de interesse een beetje begon af te zwakken kregen we een opfrissing door een onbekende ‘helper’.  Een nachtelijke spuitbeurt gaf een nieuwe start aan de gissingen omtrent de juiste toedracht van "de groene wreker".  Dat zijn intenties waarschijnlijk anders lagen maakte ons niets uit, we namen het hem echt niet kwalijk, integendeel.

 

De toneelgroep van Velpeleven bracht misschien wel zijn beste prestatie sinds haar ontstaan.  Naast de bijzondere inspanning van de spelers is dit vooral de verdienste van onze gastregisseuse Josee Doudelet.  André Roelants, Nancy Niclaes, Josee Heymans, André Vandeweyer, Gerdi Vollon, Frank Vanderstede, Greta De Ruyter, Marc Meulemans en Lieve Vanderlinden stonden op de planken.  Voorzegger was Marie-Paule Vandecauter; grime Georgette Willems; Jef Oosterlynck, Guido Reynaerts, Louis Swevers en Roger Vansteenvoort zorgden voor het decor.  Fotografie Theo Hertogs.  Greta De Ruyter werd gevierd voor haar tienjarige medewerking.

 

1995

Op 10, 11 en 12 februari brachten wij opvoeringen van "De Verborgen Camera" van Roger Cogen.  Tevens werden we gevraagd om op 11 en 12 maart gastopvoeringen te geven te Kumtich.

Er werd een studio gebouwd op het podium met alles erop en eraan.  Tijdens de pauze werd er gefilmd in de cafetaria en onmiddellijk op een scherm afgedraaid zodat de mensen die nog in de zaal zaten alles konden volgen.

De gasten in de studio waren: Gerdi Vollon, André Roelants, Greta De Ruyter, Frank Vanderstede, Nancy Niclaes, Marc Meulemans, Dirk Denaegel en Josee Heymans. De crew bestond uit Marie-Paule Vandecauter voorzegger, Georgette Willems grime, Jef Oosterlynck, Louis Swevers, Roger Vansteenvoort en Thierry Lauwereys decor.  Regie: Josee Doudelet.  Gerdi Vollon werd gevierd voor haar tienjarige medewerking.

 

1996

 

Met het toneelstuk "Zeg, kan ik je man even lenen?" van Hans van Wijngaarden zette de toneelkring de ingeslagen weg voort.

Op 8, 9 en10 maart stonden we op de planken te Roosbeek, tevens gaven we twee gast- optreden op 22 en 23 maart te Kumtich.

 

De volgende spelers maakten er deel van uit: Josee Heymans, Nancy Niclaes, Noé Rudy, André Roelants, Serge Sterkendies, Lieve Vanderlinden, André Vandeweyer, Katrien Vangramberen en Gerdi Vollon. Marc Meulemans verzorgde de regie, Georgette Willems de grime, Marie-Paule Vandecauter was voorzegger en Jef Oosterlynck, Louis Swevers, Guido Reynaerts, Roger Vansteenvoort en Thierry Lauwereys verzorgden het decor.

 

Er werd een gewestvergadering ingericht te Boutersem op 6 september.

 

1997

 

Met de opvoering van "De Italiaanse meesterhand" geschreven door Norman Robbins waagde de toneelgroep zich aan een echte triller.  De oude Septimus De Graeve is steenrijk gestorven. ?

Een notaris zal die avond het testament openen. De volgende ingrediënten waren aanwezig om een spannende toneelavond te verzekeren: een eenzaam landhuis ergens in een uithoek van Boutersem, een lijk in de kelder, een krankzinnige geketend in de kelder, jaloersheid -doden - revolvers - een mes - een bijbel en toch wordt er gelachen, maar vooral gegriezeld.  En er is natuurlijk die stijgende spanning … .

Er werd op 7, 8 en 9 maart opgetreden te Roosbeek en op 21 en 22 te Kumtich.  De volgende spelers durfden het aan om te trillen: Marc Meulemans, Noë Rudy, Lieve  Vanderlinden, Gerdi Vollon, Serge Sterkendries, Katrien Vangramberen, Nancy Niclaes, Griet Vangramberen, Karine Lemmens en André Roelants.  De teksthulp was Marie-Paule Vandecauter, grime Rita Vandeberghe, Jef Oosterlynck, Guido Reynaerts, Roger Vansteenvoort, Louis Swevers en Thierry Lauwereys verzorgden het decor.  De regie was in handen van Jan Geysens.  Algemene leiding Guido Reynaerts.  Nancy Niclaes en Lieve Vanderlinden werden gevierd om hun tienjarige medewerking.

 

1998

Met het stuk van "Slisse en Cesar" geschreven door Jeroom Verten en Jos Gevers hadden we een kaskraker te pakken.

De belangstelling was enorm en vooral: we hadden na jaren zagen en bidden de juiste persoon kunnen strikken.  Een beruchte, sorry, beroemde persoonlijkheid in Boutersem zorgde voor een massale kaartenverkoop, daardoor moesten we een extra opvoering inlassen.  Er kwam een hele volksverhuizing aan te pas, mensen kwamen van Antwerpen en bleven overnachten in Leuven om bij ons naar toneel te komen kijken.

 Er werden zes opvoeringen gegeven met de volgende spelers: Marc Meulemans, Rudy Noë, Nancy Niclaes, André Roelants, Marie-Paule Vandecauter, Serge Sterkendries, Frank Vanderstede, Gerdi Vollon, Griet en Katrien Vangramberen en natuurlijk Herman Vangramberen. Achter de schermen werkten mee: Rita Vandeberghe grime; Karine Lemmens voorzegger; het decor was van de hand van Guido Reynaerts, Jef Oosterlynck, Thierry Lauwerys, Louis Swevers, Roger Vansteenvoort en Roger Lemmens.  Jan Geysens verzorgde de regie en Guido Reynaerts was productieleider.  Er was ook nog de tienjarige viering van Roger Vansteenvoort, Marie-Paule Vandecauter en Jef Oosterlynck.

 

1999

 

Met het stuk "La mamma" geschreven door André Roussin vierde de toneelgroep zijn twintigste verjaardag.  Op 5, 6 en 7 maart traden ze op te Roosbeek en op 19 en 20 maart te Kumtich. 

Zoals steeds zette iedereen zijn beste beentje voor.  Karine Lemmens als ‘La Mamma’ was echt subliem, een beroeps kon het niet beter !  De andere spelers waren: Gerdi Vollon, Nancy Niclaes, Marie-Paule Vandecauter, Marc Meulemans, André Roelants, Serge Sterkendries, André Vandeweyer en Benny De Vleesschouwer.  Rita Vandeberghe verzorgde de grime; teksthulp was Els Gilbert; decor: Roger Vansteenvoort, Louis Swevers, Thierry Lauwereys en Roger Lemmens.  De muziekkeuze was van de hand van Rudi Geerkens, de regie van Jan Geysens en productieleider was Guido Reynaerts.  André Roelants werd in de bloemetjes gezet voor twintig jaar toneelspelen.

 

Er werd ook een gewestvergadering ‘toneel’ ingericht op 11 juni te Boutersem.

 

Op zondag 8 augustus organiseerde het verbond van heemkunde Vlaams-Brabant een tocht langs de Romeinse middeleeuwse weg van Sint-Truiden naar Aalst met stopplaats te Boutersem.  De toneelgroep werd aangesproken om een opvoering te geven met als thema de strijd tussen mede en bier.  In het domein van Kwabeek (Vertrijk) werd de ganse groep onthaald op klaroengeschal.  De deelnemers verspreidden zich over de kruidentuin, waarna de toneelgroep het blijspel bracht. 

We zagen Andreas Minibus (André Roelants) een Romeinse reisgids, breed gesticulerend, de kruidentuin uitleggen aan drie Romeinse dames, namelijk aan Angina Pectoris (Karine Lemmens), Salvia Officinalis (Paula Meulemans) en Vivina Magister (Gerdi Vollon).

Even verder zagen we Baldux (een Vlaamse reus, Herman Vangramberen) en diens medewerker Quabix (Jan Geysens), sukkelen met hun vervoermiddel (een Vlaamse slede) waarop een Eburonenzoon (Pieter Geysens) en een ton gevuld met mede (honingwijn) werd vervoerd.  Een van de dames kreeg het te warm en viel flauw, ze werd prompt op de slede gelegd, hetgeen de vracht aanzienlijk verzwaarde.  Er werd dan ook een beroep gedaan op vrijwilligers om mee te trekken want de af te leggen weg, langs de bakoven om, was nog lang.

Daar de slede zich moeizaam liet voorttrekken werd geïnsinueerd een kar met ronde wielen te nemen, hetgeen bij Baldux verbazing teweegbracht: "een kar met ronde wielen !!!!!!! Ha! Ha! Ha!  Wie haalt dat in zijn hoofd !!!!".  Voor het hoveniershuisje ging de discussie over bier en mede nog een tijdje verder.

De regie van dit alles was in de handen van Jan Geysens.

 

2000

 

"Oud, ja maar nog niet versleten", een stuk dat geschreven werd in januari 1993 door Hilda Vleugels wonende in Balen (ja, Velpeleven geeft vrouwen kansen), is een verhaal dat zich afspeelt in de receptiehal van een Zwitsers hotel "In Weissen Nudel".

 

Het hotel werd voor U geopend op 25, 26 en 27 februari in de parochiezaal van Roosbeek.  De volgende spelers hadden een kamer geboekt: Benny De Vleesschauwer, Karine Lemmens, Greta De Ruyter, André Roelants, Gisele Vandalen, André Vandeweyer, Serge Sterkendries, Marie-Paule Vandecauter, Nancy Niclaes en Marc Meulemans.

Het onderhoud werd zoals altijd gedaan door Roger Lemmens, Louis Swevers, Thierry Lauwereys en Guido Reynaerts.

 

 

De moeilijkheidsgraad van dit stuk was de lift.  Een echte lift die op en neer ging, met zijn deuren klapte en meeleefde met het stuk.  Zij werd computergestuurd.  Dank zij Jos Vanhumbeeck onze nieuwe regisseur was dat geen probleem.  De bestuurder van de lift was Roger Lemmens.

Tenslotte werd Marc Meulemans nog gevierd voor medewerking gedurende twintig jaar.

 

2001

Jarenlang hadden we uitgekeken naar het magische jaar 2000.  Nu waren we zover en 2000 behoorde reeds tot de geschiedenis.  Wellicht was nu het ogenblik aangebroken om tradities te doorbreken. Ook wat het toneel betreft was het al vernieuwing wat de klok sloeg, al hadden wij daar onze twijfels over.  Daarom besloten we om toch maar opnieuw een klucht te brengen, met als titel "Hotel Jachtlust" geschreven door Derek Benfield.

Het hotel heeft een paar vreemde gasten, en daarenboven is iedereen op jacht naar iets.  Aangezien het jaar voordien de zaal op bepaalde dagen tot aan de nok gevuld was, besloten we viermaal op te treden, namelijk op 9, 10, 16 en 17 maart.

 

De volgende spelers verleenden graag hun medewerking: Benny Devleesschauwer, Karine Lemmens, Betty Alaerts, André Roelants, Gisele Vandalen, André Vandeweyer, Serge Sterkendries, Marie-Paule Vandecauter, Nancy Niclaes en Jan Geysens.

De ondersteuning werd gedaan door Roger Lemmens, Louis Swevers, Roger Vansteenvoort, Thierry Lauwereys, Rita Vandeberghe en Georgette Willems.  De productie was in handen van Guido Reynaerts.  De regie werd vakkundig waargenomen door Jos Vanhumbeeck.  Tevens werden Louis Swevers voor tien en Guido Reynaerts voor twintig jaar medewerking in de bloemen gezet.

 

2002

 

"Drinken de goden duvel" is een klucht, maar toch was het de bedoeling om eventjes stil te staan en op zoek te gaan naar de moraal achter dit verhaal.

Een mogelijkheid om ons vernauwd denken wat meer ruimte te geven, om voorbij te gaan aan het hectische gevloek en om de fijngevoeligheid in sommige passages te ervaren.  Dit alles natuurlijk overgoten met de nodige dosis humor!  Het stuk speelt zich af in het café van het parochiecentrum in de stad.  Iedereen kent dat wel, de enige plaats waar alcoholverbruik niet "van de duivel" is en niet "zondig", omdat het opbrengt voor de "goede zaak".

Ook de verhoudingen zijn vaak dezelfde.  De parochie wil uit haar centrum (café), zoveel mogelijk winst halen en dus gebeurt de uitbating door mensen die op ’percent’ werken.  Dat betekent dan gewoonlijk dat ze even hard moeten werken als een gewone cafébaas, maar veel minder verdienen.  Met als gevolg dat er nogal eens van uitbater gewisseld wordt.

 

Dit alles werd gebracht in de parochiezaal van Roosbeek op 1, 2, 8 en 9 maart.  Volgende spelers werden dronken: Jan Geysens, Benny De Vleesschauwer, Nancy Niclaes, Ilse Degreef, Betty Alaerts, Benny Gilis, Jill De Roover, André Roelants, Marc Meulemans, Karine Lemmens, Gisele Vandalen en André Vandeweyer.  Rita Vandenberghe verzorgde de grime, Martine Derden was voorzegger en Roger Lemmens, Louis Swevers, Jos Vanhumbeeck en Guido Reynaerts verzorgden het decor.  De regie was natuurlijk in de handen van Jos Vanhumbeeck.   Er werd tevens hulde gebracht aan André Vandeweyer voor zijn twintigjarige medewerking.

 

2003

 

Op 14, 15, 21 en 22 februari stond de toneelgroep op de planken met "De kus van een Rus" geschreven door Ray Cooney.  Een korte blik op de inhoud leert ons dat het in vorige eeuw tijdens de koude oorlog wel eens gebeurde dat een Russisch artiest na een optreden in een Westers land niet meer naar zijn vaderland terugkeerde.  Leidde zo’n ontsnapping in de realiteit tot nog meer spanningen tussen Oost en West, in dit stuk geeft het alleen maar aanleiding tot een reeks hilarische toestanden ten huize van commandant Dewit. Er wordt heen en weer gerend, van identiteit gewisseld, enz … .  Dit stuk werd meer dan 1000 maal opgevoerd in Whitehall, Engeland.  Een echte topper dus!

 

De volgende spelers maakte hun opwachting: Jan Geysens, Sofie Ottenburghs, Nancy Niclaes, Marc Meulemans, André Roelants, Jill De Roover, Benny Gillis, Benny De Vleesschauwer, Karine Lemmens en Giséle Vandalen.  Teksthulp was Martine Derden, grime deed Rita Vandeberghe, het decor was van de hand van Louis Swevers, Roger Lemmens, Guido Reynaerts, Jos en Hans Vanhumbeeck.  Regie: Jos Vanhumbeeck.  Productieleider: Guido Reynaerts.

Er werd op 4 december een gewestvergadering ingericht te Boutersem.

 

2004

 

In 2004 werd gekozen voor een oude bekende namelijk: ‘De paradijsvogels’, geschreven door Gaston Martens, in een bewerking van Jos Vanhumbeeck.  De paradijsvogels is ongewild een sociale komedie geworden, want achter de leute en het plezier ging ook veel miserie schuil.  Het centrale thema in dit stuk is het dagelijkse leven van gewone Vlaamse mensen, een beetje karikaturaal geschetst.  Hun levensritme wordt bepaald door het geloof, het werk, het café, het geld en natuurlijk de liefde. 

 

De volgende spelers werkten mee aan dit stuk: Sofie Ottenburghs, Karine Lemmens, Marie-Paule Vandecauter, Nancy Niclaes, Jill De Roover, Kathleen Willems, Ilse Degreef, Marc Meulemans, André Roelants, Benny Gilis, Benny De Vleesschauwer, Jan Geysens en Deniz Alper.

De grime was in de handen van Rita Vandeberghe, het decor in die van Guido Reynaerts, Roger Lemmens, Louis Swevers en Jos Vanhumbeeck, die tevens instaat voor de regie.

 

De opvoeringen gebeurden in de parochiezaal van Roosbeek op 5, 6, 12 en 13 maart om 20 uur en op 7 maart om 15 uur. 

Als U het volledige overzicht goed gelezen hebt, zal u in al de gespeelde toneelstukken steeds één naam terugvinden, namelijk deze van André Roelants.  Hij werd dan ook gevierd voor vijfentwintig jaar toneel en hij kreeg later eveneens een theatermedaille.

Velpeleven interactief